Actievoorwaarden GRATIS Reanimatie + AED cursus

 • De cursist woont in de gemeente Houten of heeft een aantoonbare binding met de gemeente Houten.
 • De cursus dient gevolgd te worden op 1 van de locaties waar Stichting Veilig Houten deze cursus organiseert.
  Dit kan zijn op locatie in Houten, Schalkwijk of Tull en ‘t Waal.
 • De cursus is gevolgd tussen september 2023 en december 2023
 • Bij het boeken van een cursus betaalt de cursist het volledige cursusbedrag.
  Declareren is alleen achteraf mogelijk.
 • Na het behalen van het certificaat of bijschrijving van de herhaling meldt de cursist zich aan als burgerhulpverlener in het systeem van HartslagNu.
 • Een cursist welke nog niet gecertificeerd kan worden komt niet in aanmerking voor de actie.
 • De cursist declareert ALTIJD eerst bij de eigen zorgverzekeraar.
 • Indien de zorgverzekeraar de declaratie afwijst kan de cursist onderstaand declaratieformulier invullen.
 • Declaraties dienen binnen twee maanden na de cursusdatum ingediend te worden.
 • Declaraties zonder bewijs van afwijzing door de zorgverzekeraar worden niet in behandeling genomen.
  Een kopie van de afwijzing kan via het declaratieformulier meegestuurd worden.

Indien een cursus door Stichting Veilig Houten om welke reden dan ook geannuleerd wordt blijft de datum van de oorspronkelijke cursusdata bepalend voor de cursisten.
Deze actie kan eerder beëindigd worden door Stichting Veilig Houten wanneer de financiële middelen niet langer toereikend zijn.