In elke wijk van Houten een AED!

Elke dag overlijden 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Jong, oud, man, vrouw, het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. Daarom zet Veilig Houten Buurtpreventie zich in om van onze gemeente een HART veilige zone te maken. Zo kunnen meer levens worden gered. En u kunt meedoen!

Om in onze gemeente Houten een dekkend netwerk te realiseren waarbij er 24/7 een AED bij het slachtoffer aanwezig kan zijn in geval van een reanimatie is in kaart gebracht waar reeds beschikbare AED’s zich bevinden en op welke locaties er nog een AED benodigd is om het netwerk sluitend te krijgen.

Hoe ziet de opgezette 6 minuten zone voor Houten er uit ?

Veilig Houten Buurtpreventie heeft voor de gemeente Houten een 6 minuten zone in kaart gebracht. Op de hiernaast gepubliceerde afbeelding ziet u hoe deze 6 minuten zone is samengesteld. Dit overzicht bestaat uit de reeds beschikbare AED apparaten aangevuld met de nog benodigde locaties om te kunnen voorzien in een dekkend netwerk. Dit word in de meest ideale omstandigheden het dekkingsgebied met AED apparaten welke 24/7 beschikbaar zijn in Houten. Voor het kerndorp ‘t Goy is nog slechts een AED benodigd. In de kerndorpen Schalkwijk en Tull en ‘t Waal zijn reeds voldoende AED’s aanwezig en zijn dus om die reden ook niet meegenomen in dit overzicht.

Of dat deze opgestelde 6 minuten zone ook daadwerkelijk behaald word hangt af van het wel of niet succesvol afronden van de acties welke door Veilig Houten Buurtpreventie gestart zullen worden.

Wat zit er in het AED pakket ?

Het Buurt AED pakket bestaat uit :

  • Philips HeartStart FRx AED
  • Stevige buitenkast met pincodeslot voorzien van alarm ,
    verwarming en nachtverlichting.
  • 5 jaar onderhoud en service.

frx_met_aiviajpg_1

Samen voor een HART Veilig(er) Houten !

Op de DONEER pagina vind u een overzicht van alle wijken waarin er nog AED’s benodigd zijn om een dekkend netwerk te realiseren.
Indien uw woonwijk hier niet bij staat betekent dit dat er in deze wijk reeds voldoende AED apparaten aanwezig zijn welke bijdragen aan het sluitende netwerk.
Wij willen u vragen om in eerste instantie te doneren voor uw eigen woonwijk. Staat deze niet in het overzicht vermeld dan vragen wij u om uw donatie te doen aan een AED welke nog benodigd is in een andere wijk ! U kunt namelijk zomaar hulp nodig hebben in een ander gedeelte van onze gemeente dan uw eigen woonwijk.

Helpt u ook mee aan het bereiken van een HART Veilig(er) Houten ?!

AED Buurtflyer & AED Buurtposter

Download hieronder de Veilig Houten AED Buurtflyer en AED Buurtposter