Veilig Houten organiseert in samenwerking met van Houten&co en Reanimatieonderwijs zuidoost Utrecht reanimatie + AED cursussen voor de inwoners van de gemeente Houten.
Binnen deze samenwerking verlopen de inschrijvingen via van Houten&co en verzorgd Reanimatieonderwijs zuid-oost Utrecht de opleidingen.

De cursussen zijn inclusief alle lesmiddelen d.w.z. gebruik oefenpoppen en AED’s , bij de basiscursus het lesboek ‘Basale Reanimatie’ (ISBN 978-90-811084-6-1) , koffie/thee en (indien van toepassing) een diploma.

Uit kwaliteitseisen zijn de groepen niet groter dan 24 personen en is er per 6 cursisten een instructeur aanwezig.

De instructeurs zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en als organisatie is Reanimatieonderwijs zuidoost Utrecht erkend als Reanimatiepartner van de Hartstichting.

Wanneer de cursus met goed gevolg is gevolgd en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren, dan ontvangt u een diploma. Voor de geldigheid van dit diploma en het bijhouden van de reanimatievaardigheid wordt meestal jaarlijks een herhalingscursus gevolgd. Het bijwonen ervan wordt op het diploma aangetekend en in ons cursistenbestand ingevoerd.

Zorgverzekeraars kunnen de cursus vergoeden als u een aanvullende zorgverzekering heeft. Voor uw declaratie krijgt u na afloop van de cursus een factuur mee. Of u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de cursus kosten kunt u bij uw verzekering navragen.

Meer informatie over de inhoud van de cursus , hoe u goed voorbereid naar de cursus komt , waar u terecht kunt voor nazorg en andere belangrijke zaken vind u via onderstaande knoppen.