Vanaf medio juli zal het mogelijk zijn om via Veilig Houten Buurtpreventie een reanimatie cursus + AED te volgen.
Hierbij worden deelnemers gecertificeerd zodat deze zich kunnen registreren als burgerhulpverlener.

Om dit mogelijk te maken voeren wij in samenwerking met Cursus&co momenteel gesprekken met een aantal grote partijen welke over meerdere opleiders beschikken.
Deze gesprekken verwachten wij medio juli af te kunnen ronden.

Na afronding van deze gesprekken kunnen wij u de kosten voor de cursus en de mogelijke cursus data meedelen.