Een Veilig(er) Houten dat wil toch iedereen?

Deze website is bedoeld om alle inwoners van de gemeente Houten een goed overzicht te bieden van de actieve buurtpreventie groepen binnen onze gemeente en alles wat daarmee in verband staat.

Tevens is het via deze website mogelijk om uzelf gelijk aan te melden bij de buurtpreventie groep van uw wijk.

Wat is nou Buurtpreventie en hoe werkt het?

Veilig Houten Buurtpreventie is begonnen als burgerinitiatief welke opgericht is en beheerd word door een burger inwoner van de gemeente Houten.
Met ingang van 27 september 2019 is het burgerinitiatief overgegaan in de Stichting Veilig Houten.
Vanuit Veilig Houten Buurtpreventie zijn er voor de gehele gemeente WhatsApp Buurtpreventie groepen opgezet.
In de wijken waar reeds een bestaande groep was zijn deze gekoppeld aan Veilig Houten Buurtpreventie.
Elke wijk in Houten en alle kerndorpen vallend onder de gemeente hebben een eigen groep.
Elke wijk en kerndorp heeft zijn eigen lokale beheerder.
De lokale beheerder zorgt er voor dat nieuwe aanmeldingen voor deelname aan de buurtpreventie groep verwerkt worden.
Daarnaast zorgt de lokale beheerder er voor dat de groepen op een dusdanige wijze gebruikt worden waar deze voor bedoeld zijn.
Elke nieuwe deelnemer krijgt de huisregels voor het gebruik van de groepen toegestuurd en deze zijn ook terug te vinden op onze download pagina.

In geval van een alarmerende situatie in uw wijk kunt u dit direct delen in de Whatsapp groep met alle aangesloten wijkbewoners.
De beheerder kan op zijn beurt de beslissing nemen om de melding ook door te zetten naar aangrenzende wijken omdat ook de beheerders onderling een aparte groep hebben samen.
Op deze manier bereikt u met 1 alarmerende melding gelijk alle aangesloten wijkbewoners en eventueel aangrenzende wijken.
Veilig Houten Buurtpreventie streeft naar minimaal twee beheerders per wijk om de continuïteit van de groep te waarborgen bij eventuele ziekte of vakantie.

Hoe meer wijkbewoners er aangesloten zijn bij de buurtpreventie groepen des te moeilijker zal het zijn voor een potentiële verdachte om weg te kunnen komen.
Verderop op deze site vindt u de regels welke gehanteerd worden voor het gebruik van de buurtpreventie groepen.

Altijd een AED in de buurt

Veilig Houten zet zich ook in om in de gemeente Houten een HART veilige zone te realiseren.
Binnen deze zone zijn er voldoende 24/7 beschikbare AED’s aanwezig zodat er op elke locatie binnen onze gemeente altijd een AED bij het slachtoffer aanwezig kan zijn binnen de noodzakelijke 6 minuten in geval van een reanimatie.

Om dit te bereiken heeft Veilig Houten een zogenaamde 6 minuten zone opgesteld waarbij de reeds aanwezige 24/7 bereikbare AED’s in kaart zijn gebracht.
Voor de op dat moment nog ontbrekende locaties zijn er in totaal 22 acties opgestart om ook hier een AED te kunnen plaatsen.
Al deze acties zijn reeds succesvol afgesloten waardoor een HART veilig Houten is gerealiseerd.

Bij het samenstellen van de 6 minuten zone zijn wij in Houten uitgegaan van het vervoer per fiets.
Met de fiets kunt u in Houten overal tussendoor en we zijn natuurlijk ook niet voor niets fietsstad !

Meer informatie hierover vindt u op de AED pagina’s.

Cursus reanimatie + AED

Naast voldoende 24/7 beschikbare AED’s in onze gemeente is het van een net zo groot belang dat er voldoende burgerhulpverleners zijn welke kunnen worden opgeroepen bij een reanimatie.
Om dit te kunnen realiseren organiseert Veilig Houten in samenwerking met haar partners reanimatie + AED cursussen voor de inwoners van onze gemeente.

Meer informatie over de inhoud van de cursus en mogelijkheden tot het boeken van de cursus vindt u op de Cursus Reanimatie pagina’s.
Stichting Veilig Houten is officieel partner van HartslagNu Nederland.